Zdjęcie gabinetu

Witam na stronie internetowej mojego gabinetu fizjoterapii, 

miejsca gdzie można skorzystać z profesjonalnej pomocy w rehabilitacji schorzeń narządu ruchu.

Oferuje Państwu kompleksową diagnostykę dolegliwości oraz indywidualnie dobraną rehabilitację. 

Posiadam wiedzę i doświadczenie kliniczne niezbędne do zapewnienia pacjentom skutecznej oraz wszechstronnej fizjoterapii.

Za priorytet przyjmuję podniesienie jakości ruchu poprzez:

- dokładną analizę danej dysfunkcji czyli wnikliwą diagnozę,

- pracę nad prawidłowymi wzorcami ruchowymi czyli zwiększenie możliwości poruszania się,

- optymalizację ruchu w codziennych czynnościach niezależnie od tego czy dotyczą one pracy zawodowej, aktywności ruchowej czy też profesjonalnego uprawiania sportu.

Moimi pacjentami są dzieci i dorośli.